Güncel Bilgiler
Asansör bakımları asla ihmal edilmemelidir. Her eşyada ya da sistemde olduğu gibi asansör sistemlerinde de bakım oldukça önemlidir. Asansörle..
Asansör kabinleri farklı boyutlarda ve özelliklerde olabilir. Bunun nedenlerinden biri ihtiyaç duyulan amacın ne olduğudur. Yani hastanede ku..
Yük asansörlü oldukça sık tercih edilen kaldırma sistemleridir. Aslında yük asansörü hidrolik kaldırma kategorisine girerek, asansör kategori..
Uyum bir asansör için büyük önem teşkil eder. Asansör için en büyük düzeyde önem teşkil eden güvenlik öğesinden sonra dikkat edilmesi gereken..
Sürekli olarak modernizasyon çalışmaları ve geliştirmeler ile daha verimli süreçler ortaya çıkarak daha iyi kullanımlara sahip olmak mümkündü..
Katalog

En yeni uyum ve tasarıma sahip asansör kabinleri modelleri sizlerle...

Gözat
Hidrolik Asansör

 

Hidrolik, gücün sıvı ile kontrol edilmesi esasına dayanmaktadır. Hidrolik sistemlerin çalışma prensibi sıvının piston, silindir gibi yapıların içinden iletilerek güç elde edilmesidir. Hidrolik asansörlerde de bu yapı mevcuttur. Bu sayede daha az güçle daha fazla güç sağlanmaktadır.

Hidrolik asansörler asansör dünyasının ilklerindendir.Asansör kulesinin üzerinde bir makine dairesine ihtiyaç duymadan yapılabilir.

 Asansörün kaldıracağı yük miktarı ve boyutlarına göz önüne alınarak uygun bir motor seçimi yapılması gerekmektedir. Bu sayede daha az güç kullanılarak daha verimli bir performans alınacaktır. Hidrolik asansörler aşağı doğru hareket ettirilirken güce ihtiyaç duymamaktadırlar. Milin içindeki yağın kontrollü kullanımıyla aşağı doğru hareket sağlanmaktadır.


Hidrolik Asansörler

Hidrolik asansörler trafiği yoğun olmayan ve yukarıda makine dairesi yapılamayan yerlerde uygun çözümlerdir.

Tahrik yeteneğinin hidrolik pompa ünitesi tarafından sağlandığı asansör dizaynıdır.Hidrolik yağının bir pompa ile kaldırma pistonlarına iletildiği ve kabinin direkt ve endirekt olarak pistonlar ile hareket ettirildiği sistemlerdir.Aşağı yön hareketleri kabinin kendi ağırlığı ile gerçekleşmektedir.

Hidrolik asansörler hem yolcu hemde yük taşıma amaçlı tasarlanabilir.Bu asansörler 0.125 m/Sn. den 1 m/Sn. arasında hızlarda çalışabilirler.Genellikle 0,63 m/Sn. hız tercih edilmektedir.

hidrolik asansörler kaldırma kapasitesine tesis edilecekleri binaların yüksekliğine ve bina fonksiyonuna göre dizayn edilirler.Hidrolik asansörler kabinin tahrik edilme yöntemine göre iki temel sistemde değerlendirilir.

Bunlar ;

Direkt Tahrikli Sistemler;

Merkezden ve yandan olmak üzere iki tipte değerlendirilerler.Tek pistonlu veya çift pistonlu tasarlanabilirler.

Bu tasarımlarda; Hidrolik piston direk olarak kabin süspansiyonuna bağlanmıştır.Silindirin çıkş ve iniş hızı kabin hızına eşittir.Yükten kaynaklanan kuvvetler direkt olarak kuyu tabanına iletilirler.Paraşüt tertibatına gerek yoktur.Bunun yerine patlak boru emniyet valfi tercih edilmektedir. İndirekt Tahrikli Sistemler

İndirekt tahrikli hidrolik asansörlerde 2:1 palanga sistemiyle çalışma sonucu seyir mesafesi silindir strokunun iki katıdır.Kabin hızıda silindir çıkış-iniş hızının iki katı olur.

Yüksek seyir mesafelerinde ve hızlarda indirekt tahrikli sistemler tercih edilir.Silindir kabin süspansiyonuna yandan indirekt olarak bağlanır.Kabini tahrik etmek için 1 veya 2 silindir kullanılabilir.

Bu tasarımlarda;

Kuvvetler direkt olarak kuyu tabanına iletilir.

Kuyu alanı yana montaj yapılan silindir kadar azalır.

Yüksek irtifalarda bile piston kuyu dibine bömülmediğinden derin kuyuu diplerine ihtiyaç yoktur.

Bu sistemlerde paraşüt tertibatı kullanılmaktadır.